LATİN AMERİKA’DA EKONOMİK YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR

0
35

Geçen yıl yüzde 6,7 büyüme kaydedilen Latin Amerika ve Karayipler’de büyüme oranlarının bu yıl sonunda yüzde 3,7 olması, gelecek yıl ise yüzde 1,3’e düşmesi bekleniyor.

Salgın sürecinde yüzde 7,4 ekonomik küçülmeyle son 120 yılın en ağır ekonomik krizinin kaydedildiği Latin Amerika’da, bu yıl ekonomik büyümenin geçen yıla kıyasla yüzde 3 azalarak yüzde 3,7 olması bekleniyor.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (Eclac) raporuna göre benimsenen para politikaları, küresel enflasyon, finansal oynaklık, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimleri, tüketimin azalması gibi etkenler, ekonomisi daha çok hammadde ve gıda ihracatına dayalı bölgede ekonomik faaliyetlerde düşüşe neden oluyor. Rapora göre özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Latin Amerikalılar’ın alım gücü azalırken kayıt dışı ekonomide artış gözleniyor.

Bölgenin ekonomi devlerinde yavaşlama

Bu yıl bölgede en çok büyüme kaydeden ülkeler yüzde 12 ile Venezuela, yüzde 8,4 ile Panama ve yüzde 8 ile Kolombiya olurken, büyüme oranı eksiye düşen ülkelerse yüzde -0,2 ile Paraguay ve yüzde -2,0 ile Haiti.

Ekonomik büyüklükleri toplamı diğer bölge ülkelerinin toplamından fazla olan Brezilya ve Meksika için bu yılki büyüme tahmini oranıysa yüzde 2,9 olarak açıklandı. Bu oran geçen yıl gayri safi yurt içi hasılası (Gsyih) 1,6 trilyon dolar olan Brezilya için yüzde 1,7; 1,3 trilyon dolar olan Meksika içinse yüzde 1,9 küçülme anlamına geliyor.

Gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 1,3

2022’nin ikinci yarısında sertleşen ekonomik yavaşlamanın gelecek yıl da devam edeceği belirtilen raporda artan faiz oranları, para birimlerinin değer kaybı ve yatırım risklerinin artması gibi etkenlerin kamu harcamaları için gerekli kaynakların teminini zorlaştıracağı kaydediliyor.

Gelecek yıl bölgede en çok büyüme kaydetmesi beklenen ülkeler sırasıyla Venezuela (yüzde 5), Dominik Cumhuriyeti (yüzde 4,6) ve Panama (yüzde 4,2) iken büyüme oranı eksiye düşecek ülkelerse Şili (yüzde -1,1) ve Haiti (yüzde -0-7).

2023’te büyüme oranı en düşük olması beklenen bölge ülkeleri arasında Latin Amerika’nın en büyük beş ekonomisi olan Brezilya, Meksika, Arjantin, Şili ve Kolombiya’nın yer alması dikkat çekiyor.

Önümüzdeki yıl Meksika ekonomisinin bu yıla nazaran yüzde 1,8, Brezilya ekonomisinin yüzde 2 daha çok yavaşlaması bekleniyor.

Eclac raporunda, salgın öncesinde de ciddi sosyoekonomik sorunların yaşandığı Latin Amerika ve Karayipler’de sosyal talepleri karşılamak; istihdam yaratmak, kayıt dışılığı, yoksulluğu ve eşitsizlikleri azaltmak ve çevreyle uyumlu sürdürülebilir ve üretkenliği arttırmaya yönelik kamu politikalarının yaşama geçirilmesinin gerekli olduğu vurgulanıyor.

Bir Cevap Yazın