DEPREM FELAKETİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLEYECEK? İŞTE KURUMLARIN TAHMİNLERİ

0
40

DEPREM FELAKETİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLEYECEK? İŞTE KURUMLARIN TAHMİNLERİ…

Depremin ekonomik sonuçlarını değerlendiren bir çok kurum daha önce yaşanan depremleri de baz alarak hazırladıkları raporlar ile depremin GSYH’ya etkilerinin boyutlarını inceledi.

Türkiye tarihinin en ağır kayıplarının verildiği deprem felaketinin ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı etkiye ilişkin tartışmalar da devam ediyor. En iyimser tahmine göre bile on milyarlarca dolarlık kayıp öngörülüyor, depremin vurduğu kentlerin normale dönmesi için uzun yıllar gerekebileceği belirtiliyor.

Moody’s RMS’e göre, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ekonomik kayıpları 25 milyar, sigorta kapsamındaki zararları ise 5 milyar doları aşacak.

FİTCH: KAYIP 4 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerde sigortalanabilir kaybı ölçmenin zor olduğunu, ancak kaybın büyük ihtimalle 2 milyar doları aşabileceğini hatta 4 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

Yayımlanan notta ayrıca, sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği kaydedildi.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil hazırladığı notta, “1999 Marmara depremi GSYH’daki payı, şimdiki depremin üç katından daha büyük bir bölgeyi etkiledi.

Bir akademik çalışma, o depremin maliyetinin GSYH’nin yüzde 1,2’sine tekabül ettiğini ortaya koydu. Bu sonuçlar ve bölgenin büyümedeki payı dikkate alındığında geçen haftaki depremin GSYH’ye maliyetinin yüzde 1’in oldukça altında kalabileceğini hesaplıyoruz” denildi.

JPMORGAN: DEPREMIN FİZİKSEL MALİYETİ 25 MİLYAR DOLAR

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ilişkin fiziki maliyetin 25 milyar dolar olacağını tahmin etti. Bu rakam GSYH’nin yüzde 2,5’ine denk geliyor.

Bloomberg  depremden etkilenen 10 ilin ülke ekonomisine toplam katkısının yüzde 9 civarında olduğunu dolayısıyla 2023 Türkiye GSYİH’sında da yüzde 1’lik bir daralma yaratmasını beklediklerini belirtti.

Kurum hesaplamalarının birkaç varsayım üzerine kurulu olduğunu; birinci olarak GSYİH üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacağını tahmin ettikleri üretimde afet bölgelerinden etkilenmeyen alanlara kayma olmadığını varsayan statik bir yaklaşıma sahip olduklarını ve yeterli veriye sahip olunamadığından 10 ilin tamamında simetrik bir etki yaratacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Bir Cevap Yazın